C.A.C – [MỸ NHÂN NHẢY TRÊN PHỐ] MANG CHỦNG 芒種 – Âm Khuyết Thi Thính 音闕詩聽, 趙方婧